Fisioteràpia

  • La fisioteràpia, és una paraula que prové del grec: “Physis: naturalesa” i “Therapéia: tractament”. Per tant, etimològicament, la paraula ja ens diu que la Fisioteràpia utilitzarà els mitjans que hi ha a la naturalesa per a tractar a les persones.

  • És una disciplina de les Ciències de la Salut que ofereix un tractament terapèutic per a prevenir, diagnosticar i tractar símptomes de múltiples dolències, tan agudes com cròniques, mitjançant la utilització d’agents físics, químics i manuals.

  • L’objectiu de la Fisioteràpia és facilitar el desenvolupament, el manteniment i la recuperació de la màxima funcionalitat i mobilitat de la persona, al llarg de la seva vida.
  • Es caracteritza per buscar el correcte desenvolupament de totes les funcions dels sistemes corporals, ja que l’organisme depèn de totes i cadascuna de les seves parts.
  • Per tant, la Fisioteràpia, no es limita a realitzar un conjunt de tècniques, sinó que és un coneixement profund del ésser humà. Les persones han de ser tractades en la seva globalitat: bio-psico-social.

Fisioteràpia en Traumatologia

La Fisioteràpia en Traumatologia és una especialitat dins la Fisioteràpia que tracta patologies d’origen traumàtic, com bé diu el seu nom. Un traumatisme és qualsevol lesió produïda al cos humà, provocada per un factor extern: cop, caiguda, accident, etc.

Pot provocar una lesió que cursi amb dolor, rubor, tumefacció, inflamació, impotència funcional i pèrdua de mobilitat.

La Fisioteràpia Traumatològica utilitzarà tècniques pròpies com les mobilitzacions; el massatge; els estiraments; treball isomètric, excèntric i concèntric del múscul; potenciació muscular; recentratges articulars; manipulacions articulars; electroteràpia; embenats neuromusculars (Kinetape) i totes aquelles tècniques que siguin derivades d’agents físics i químics, i que es considerin oportunes per aplicar en cada cas i en cada moment, per ajudar al cos humà a restablir el seu equilibri.

Engloba patologies tals com: fractures, fissures, luxacions, subluxacions, patologia discal, descentatges articulars, esquinços, distensions lligamentoses, fuetades cervicals, ruptures musculars, elongacions musculars, hematomes, tractaments post-quirúrgics, politraumatismes, etc.

Fisioteràpia en Reumatologia

La Fisioteràpia en Reumatologia, és una especialitat de la Fisioteràpia que tracta patologies d’origen reumàtic que afecten al aparell locomotor i al teixit connectiu: osteoporosis, artrosis, artritis, trastorns de l’ATM, espondilitis anquilosant, tendinitis, dits en resort, fibromiàlgia, cervicàlgia, dorsàlgia, lumbàlgia, hèrnia discal, braquiàlgia, síndrome túnel carpià, ciatàlgia, cruràlgia, periartitis escàpulo-humeral, bursitis, migranyes, gota, etc.

Utilitzarem tècniques específiques segons l’estadi de dolor que cursi el pacient.

Si el procés és molt agut, centrarem el tractament en disminuir el dolor i la inflamació utilitzant les tècniques més adequades.
En canvi, en etapes de la patologia on les molèsties es trobin més estables i controlades, podrem fer més incís en la prevenció i manteniment de la salut.

Fisioteràpia  en Neurologia

La Fisioteràpia Neurològica, és una branca de la Fisioteràpia que es dedica a tractar patologies del Sistema Nerviós com poden ser hemiplegies, paraplegies, Pàrkinson, esclerosis múltiple, lesions medul·lars, patologies neurodegeneratives (distròfia muscular, atàxia, etc.), lesions del Sistema Nerviós Perifèric (paràlisis facial o braquial, paràlisis braquial obstètrica, etc.), traumatisme cràneo-encefàlic, paràlisis cerebral infantil, etc.

Les lesions neurològiques provoquen una alteració en la funcionalitat del Sistema Nerviós Central i Perifèric.

El Fisioterapeuta especialitzat en Neurologia, té els coneixements sobre aquestes alteracions i sobre els mecanismes neurofisiològics que permeten obtenir una milloria dels símptomes a través de tècniques específiques i exercicis concrets, adaptats a cada persona i a cada situació.

Fisioteràpia Respiratòria

La Fisioteràpia Respiratòria és una especialitat de la Fisioteràpia que es dedica a prevenir, tractar i estabilitzar les disfuncions o alteracions respiratòries, tals com bronquitis, bronquiolitis, asma, malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC), etc.

El seu objectiu és millorar la ventilació pulmonar i així l’intercanvi de gasos, la funció dels músculs respiratoris, la dispnea, la tolerància al exercici i la qualitat de vida.

El Fisioterapeuta utilitzarà unes tècniques d’intervenció terapèutica destinades a desobstruir les vies aèries, reeducar la funció respiratòria i poder aconseguir una readaptació al esforç, depenent de cada cas clínic.

Fisioteràpia Pediàtrica

La Fisioteràpia Pediàtrica és una disciplina dins la Fisioteràpia que té com a finalitat assessorar, tractar i vetllar els infants que presenten un problema o disfunció en el seu desenvolupament o bé, que pateixen alguna malaltia o alteració on el Fisioterapeuta pot ajudar en aquell cas específic.

Les afectacions que podem tractar poden ser d’origen Neurològic (paràlisis cerebral, espina bífida, malalties neuromusculars, paràlisis braquial obstètrica, etc.) Traumatològic (fractures, esquinços, luxacions, traumatisme cràneo-encefàlic, etc.), Reumatològic (escoliosis, torticolis congènita, problemes posturals, artritis reumatoide infantil, etc.), Respiratori (bronquitis, asma, etc.), etc.

Els recursos i tècniques que utilitzarem durant el tractament aniran en funció de les necessitats de cada infant, dirigides i guiades a través del joc.

Fisioteràpia Geriàtrica

La Fisioteràpia Geriàtrica és una disciplina de la Fisioteràpia que tracta les lesions o les patologies que esdevenen, pròpies del envelliment de la persona, utilitzant tot un ventall de tècniques dirigides tant a la prevenció com al tractament de les patologies que provoquen una davallada del benestar de la persona.

El Fisioterapeuta afrontarà cada cas de manera personalitzada, adaptant el tractament a cada persona, en funció del diagnòstic previ.

Podem tractar totes aquelles patologies pròpies del envelliment i que afecten a diferents sistemes tals com: Sistema Nerviós (Pàrkinson, etc.), Sistema Múscul-Esquelètic (fractures, intervencions quirúrgiques, osteoporosis, artrosis, etc.) Sistema Respiratori (asma, bronquitis, etc.), Sistema Uro-ginecològic (incontinència urinària, fecal o de gasos; prolapses d’òrgans pèlvics; disfuncions sexuals; problemes derivats de la menopausa; etc.), Sistema Circulatori (edemes, etc.).

Amb la Fisioteràpia ajudarem a disminuir el dolor, millorar l’equilibri, reeducar la marxa, millorar la sensibilitat i funcionalitat articular, recuperar el moviment, la força, la elasticitat i la flexibilitat muscular, etc. I també ens encarregarem, com hem dit abans, de treballar la prevenció per poder evitar caigudes, pèrdua de minerals ossis, possibles inflamacions, etc.

Fisioteràpia Esportiva

La Fisioteràpia Esportiva és una disciplina dins la Fisioteràpia que s’encarrega de prevenir i tractar les lesions que puguin patir aquelles persones que practiquin esport de manera habitual, i mostrar unes correctes directrius per a fer-ho d’una manera correcte i segura.

Amb aquest tipus de Fisioteràpia el que busquem és escurçar el temps de recuperació d’una lesió, adaptar el cos al entrenament, evitar factors de risc, avaluar la situació davant la qual es troba el pacient i millorar la qualitat de vida.
Per aconseguir aquests objectius, el Fisioterapeuta utilitzarà diferents tècniques d’intervenció, depenent del tipus i la gravetat de la lesió, i de les necessitats del pacient.

Fisioteràpia Oncològica

La fisioteràpia oncològica és una especialitat dins la fisioteràpia que tracta les seqüeles que apareixen degut a un procés oncològic, ja sigui derivat d’una cirurgia, d’un tractament de quimioteràpia o de radioteràpia.

Aquesta especialitat ajuda a disminuir la fatiga física i emocional que se’n deriva del mateix procés de la patologia i derivat del tractament mèdic realitzat, gràcies a l’exercici terapèutic individualitzat o amb tècniques específiques de la fisioteràpia. Es centra també en el dolor que va apareixent al llarg del mateix procés oncològic, sempre valorant cada cas en concret. Tractem les disfuncions que apareixen en determinats òrgans i sistemes com poden ser les que afecten al sistema respiratori, aparell locomotor, sistema digestiu, afeccions neurològiques, patologies de sòl pèlvic, problemes en l’àmbit sexual, etc. També tenim en compte les alteracions que pot patir el sistema limfàtic, degut a l’extirpació de ganglis limfàtics o com a efecte secundari a una radioteràpia. Tractem també problemes que puguin presentar les cicatrius i adherències posteriors a una cirurgia.

El nostre objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones, ja sigui en el moment del diagnòstic de la patologia, per a poder preparar el cos per a les següents intervencions mèdiques, o bé una vegada finalitzat el procés mèdic, poder garantiztar una màxima funcionalitat de les seqüeles derivades. I si una persona es troba en fase de cures pal·liatives, poder-la acompanyar sempre per a que la qualitat de vida sigui la que tots mereixem tenir.

Contacta amb nosaltres

Omple el formulari de contacte i una persona del nostre equip es posarà en contacte amb tu per resoldre els dubtes que pugis tenir.